Privacy Policy

Privacy policy

INDIEN U KAPSALON FLORENCE INFORMATIE VERSTREKT OP ENIGERLEI WIJZE, GEEFT U KAPSALON FLORENCE STEEDS UITDRUKKELIJK DE TOESTEMMING OM DEZE INFORMATIE TE GEBRUIKEN MET HET OOG OP:
– het beantwoorden van uw aanvraag en/of het u bezorgen van de nodige documentatie;
– het opnemen en verwerken van uw gegevens in onze algemene klantendatabank;
– het voeren van promotie en prospectie door directe marketing via de (elektronische) post (hiermee wordt bedoeld dat KAPSALON FLORENCE de toelating heeft om u documentatie te verschaffen over nieuwe producten, services en promo’s van KAPSALON FLORENCE en haar klanten).
U hebt het recht een kopie te vragen van de informatie dieKAPSALON FLORENCE over u bijhoudt alsook om fouten te (laten) verbeteren in de informatie of ze te laten verwijderen. De toestemming waarover KAPSALON FLORENCE beschikt om de informatie voor de aangeduide doeleinden te gebruiken kan op elk ogenblik ingetrokken worden. Bovendien kunt u zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de informatie verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.
KAPSALON FLORENCE behoudt zich het recht voor haar privacy beleid te allen tijde eenzijdig aan te passen.
KAPSALON FLORENCE zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren.